https://www.vggc.lt

2020 m. rugpjūčio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-447 nuspręsta reorganizuoti biudžetinę įstaigą Saugų vaikų globos namus ir prijungti prie biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro. Įsakymas